Thursday, September 08, 2005

Malaya Ka Na Pilipinas

Kalayaa'y nakamtan ng ating bayan
Nang tayo'y nagkaisa at nagtulungan
Iisa ang hangarin a sa pakikipaglaban
Kaya tayo'y nagtagumpay sa laban.

Lahat ng bagay ay may katapusan
Kaya pananakop nila'y nalampasan
Sa tulong na rin ng ating kababayan
Kaya dapat sila'y ating pasalamatan.


Sina Luna, Gregorio, at Bonifacio
Pati Silang ,Rizal, At Aquino
Nagbuwis ng buhay para sa bayan
Silang lahat ay di dapat kalimutan
Dahil buhay nila'y ipununla sa bayan


Kaya't kalayaan ingatan at mahalin
Upang ang bayang iniibig di na uli maangkin
At di mawalan ng saysay ang ipinaglaban sa atin
At sa pagkakaisa laging isisigaw ang salitang

"MALAYA KA NA PILIPINAS"


Nickalou C. Orantes
Blk - 2 C

3 Comments:

Blogger doskalayaan said...

Maganda ang pagkagawa ng tula... Ipinahihiwatig dito sa tula nya na bigyan natin ng halaga ang mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para lamang maging malaya ang ating bansa.... Ang hindi ko lang nagandahan ay ang kanilang pagpost, hindi kasi pantay ang pagkagawa ng text sa hulihan........!

Sarona, Abegail B.

11:56 AM  
Blogger doskalayaan said...

Maganda ang minsahe na nais iparating ng iyong post kaso hindi magkapariha ang laki ng litra na iyong ginamit sana inayos mo muna bago mo ilathala

Charlie C. PeleƱo Block-IIC

2:02 PM  
Blogger doskalayaan said...

Sa tula itong maganda ang pagkakagawa may matutunan ka... kapag nabasa mo ito..Pero masyadong malalaki ang titik ang ginamit.... sa niliitan mo.... pero sa kabouan maganda.

Glen Ryan Lozada
Blk 2-C

5:54 PM  

Post a Comment

<< Home