Wednesday, July 06, 2005

AgUiLuS... sImBoLo Ng BaWaT PiLiPiNo

ni: John Mark D. Besana

Sing tatag ng agilang ito ang minimithing kalayaan
Sa puso't isipan ng bawat Pilipino

3 Comments:

Blogger doskalayaan said...

Magandang panimula. Congratulations! Pagbutihin n'yo pa.

smc

3:03 PM  
Blogger doskalayaan said...

wow! ang ganda ng pagkakagawa.Kung pag-uusapan natin ang simbolo, ang agila nga isang simbolo ng ating bansang Pilipinas.Maganda ang ideyang ito at nababagay ring ihambing s isang malayang bansa.


Hazel Joey P. Apino
Blk. 2-C

10:40 AM  
Blogger doskalayaan said...

Wow....!ok!ang ganda ng pagkakagawa.Good idea!


Benebeth E.Aleo
Block 2-C

10:40 AM  

Post a Comment

<< Home